Pääkaupunkiseudulle uusi Spinno Enterprise Center

Alkuperäinen julkaisu Technopoliksen ja Laurean lehdistötiedotteena.

Technopolis on usean vuoden ajan kehittänyt kansainvälisesti korkeatasoisia ja palkittuja esihautomo- ja hautomo-ohjelmia Otaniemessä. Merkittävä osa uusista kasvuyrityksistä Suomessa on lähtöisin tämän hautomoyksikön tarjoamista kehityspalveluista.

Technopolis ja Laurea-ammattikorkeakoulu ovat nyt tehneet Technopoliksen kehityspalveluiden uudelleenorganisointiin liittyen aiesopimuksen, jonka mukaisesti voittoa tavoittelemattomat, julkisesti rahoitetut hautomo-ohjelmat siirtyvät uuteen Spinno Enterprise Centeriin, jonka hallinnoinnista vastaa Laurea-ammattikorkeakoulu. Ohjelmat toimivat avoimena innovaatiopalvelualustana pääkaupunkiseudun yliopistoille, ammattikorkeakouluille, tutkimuslaitoksille sekä liike-elämälle. Ohjelmista luopuva Technopolis Development Services keskittyy palveluvalikoimassaan laajemmalle joukolle yrityksiä tarjottaviin kasvurahoitus- ja verkostoitumispalveluihin. Näitä tarjotaan suuryrityksille, myöhemmän vaiheen kasvuyrityksille ja niin sanotuille BornGlobal start-up -yrityksille.

Laurean Rehtori Pentti Rauhalan mukaan Otaniemen ja pääkaupunkiseudun innovaatiojärjestelmään jo tiiviisti kytkeytynyt Laurea on luontainen koti avoimille innovaatiopalveluille. Laurealla on vahva tausta opiskelijayrittäjyydestä ja esihautomotoiminnasta. Tiiviitä kansainvälisiä suhteita Laurea on luonut muun muassa Cambridgen yliopiston Centre for Entrepreneurial Learning –yksikköön. Rauhalan mukaan Spinno on huomattava laajennus Laurean toimintaan. ”Saamme merkittävän roolin pääkaupunkiseudun innovaatiojärjestelmässä.” hän toteaa. “Spinno luo uutta pohjaa yrittäjyyden opettamiseen ja kehittää yrittäjyyttä esimerkillisesti” iloitsee professori Alan Barrell Cambridgen yliopistosta.

Espoon kaupungin elinkeinojohtaja Kari Ruoho yhtyy näkemykseen: ”Hyvä tiimipeli tarjoaa mahdollisuuden saada monet pääkaupunkiseudun lupaavimmista hankkeista samaan kehitysputkeen, jossa eri osapuolilla on selvät ja toisiaan täydentävät roolit. Spinno selkiyttää ja koordinoi pääkaupunkiseudun yrittäjyysyhteisöä keräämällä yhteen lupaavimmat uudet yrityshankkeet ja tarjoamalla tukea koti- ja ulkomaisilta asiantuntijoilta.”

Technopolis Development Servicesin johtaja Will Cardwell pitää siirtoa hyvänä kaikille: ”Alueen innovaatiotoimijat voivat ohjata parhaat hankkeet yhteiseen kehitysohjelmaan. Voimme puolestamme tarjota tehokasta matchmaking -palvelua sijoittajiin, referenssiasiakkaisiin ja partnereihin kansainvälisesti.

Spinnon toiminta on tarkoitus käynnistää vuoden 2010 alussa, jolloin Technopoliksen kokenut  hautomotiimi pyritään siirtämään Spinnoon Tuomas Maisalan johdolla. Hautomotoiminnan rahoittajina jatkavat Uudenmaan TE-keskus, Espoon kaupunki ja muut sidosryhmät sekä omalta osaltaan toiminnan piirissä olevat
asiakasyritykset.

Lisätietoja

Laurea-ammattikorkeakoulu, Jaakko Tarkkanen, aluerehtori, puh. 040 830 6158
Technopolis Development Services, Will Cardwell, johtaja, puh. 040 514 1325

Lisätietoa Laureasta

Laurea on uutta osaamista tuottava Helsingin laajan metropolialueen aluekehityspainotteinen palveluinnovaatioiden ammattikorkeakoulu, jonka toiminnassa työelämän kehittäminen on keskeisessä asemassa. Laurealainen toimintamalli Learning by Developing (LbD) nivoo yhteen koulutuksen, aluekehityksen sekä t&k-toiminnan. Laurea on valittu kaksi kertaa koulutuksen laatuyksiköksi ja kaksi kertaa aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköksi. Laureassa opiskelijoita on noin 7700 ja henkilöstöä noin 500.

Lisätietoa Technopolis Oyj:stä

Technopolis Oyj on yritysten lukumäärällä mitattuna Euroopan suurimpia teknologiakeskusketjuja. Konserni on Suomen suurin teknologiayritysten ja muiden tietointensiivisten yritysten toimintaympäristöihin erikoistunut yhtiö, jonka palvelukokonaisuudessa yhdistyvät yritys- ja kehityspalvelut nykyaikaisiin toimitiloihin. Technopoliksella on toiminnassa tai rakenteilla teknologiakeskuksia Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla sekä Pietarissa. Konsernin teknologiakeskuksissa työskentelee noin 16 000 ihmistä ja noin 1 180 yritystä ja yhteisöä.

Kategoriat: Spinnon uutiset. Sisältää asiasanat , .

Leave a Reply

Your email address will not be published.