Alkuvauhti kolmasosalle NIY-yrityksistä

Tekesin nuorten innovatiivisten kasvuyrityksien rahoituksen tavoitteena on nopeuttaa lupaavimpien nuorten yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Rahoituksen vaihdeiden 1 ja 2 piirissä olevasta 61 yrityksestä peräti 20 eli kolmasosa on hyödyntänyt Otaniemen hautomopalveluita. Tämä osoittaa, että hautomotiimi on onnistunut tunnistamaan hyvin yritysten jatkorahoitus- ja menestysmahdollisuuksia jo alkuvaiheessa.

NIY-rahoitusohjelma on erinomainen tuki nuorille kasvuyrityksille, mutta vaiheeseen 1 päästäkseen yrityksellä pitää olla poikkeuksellisen vahva tiimi ja kunnollista liikevaihtoa tai yksityistä rahoitusta (tyypillisesti useita satoja tuhansia euroja). Spinno pyrkii vauhdittamaan lupaavimpia start-up-yrityksiä alkuvaiheessa. Hautomon kehitysohjelmien ja -palveluiden ohella Spinnolla on osaamista ja taitoa hyödyntää erilaisia tukia ja verkostoja asiakkaidensa hyväksi, mikä Suomen pirstalaisessa yritystukien kentässä nopeuttaa alkuvaihetta merkittävästi ja auttaa kehittämään yhtiöitä NIY-kelpoisiksi. Hautomolähtöisistä 20 NIY-rahoitetusta yrityksestä 5 on hakenut lisäksi vauhtia Vigo-kiihdyttämöohjelmasta.

Vuoden 2009  lopulla NIY-rahoituksen piirissä oli 47 yritystä, joista 13 yritystä oli  aiempia tai silloisia hautomoasiakkaita (ks. Spinno nuutinen 28.6.2010 Hautomolähtöisille yrityksille yli 10 miljoonaa Tekes-rahoitusta viime vuonna).

Tekes on vastikään muuttanut rahoitusohjelman www-sivuilla nimeä paremmin kuvaavaksi. Vanha ”nuorten innovatiivisten yrityksen rahoitus”  on otsikoissa korjattu muotoon ”nuorten innovatiivisten kasvuyritysten rahoitus”. Lyhenne NIY näyttää pysyneen samana.

NIY-rahoituksen piirissä vuonna 2010 olevia entisiä asiakkaita:

Hautomo-ohjelmien asiakkaita:
7signal Oy, Aito Technologies Oy, Analyse Solutions Finland Oy, Digital Foodie Oy, Eniram Oy, Envault Corporation Oy, Footbalance System Oy, HammerKit Oy, Lekane Oy, Mendor Oy (IHQ Medical), MultiTouch Oy, REACHLaw Oy, RetailLogisticsExcellence RELEX Oy, Senseg Oy, Spinmade Oy, WellnessFoundryHolding Oy, Whatamap.com Oy ja Zokem Oy

Esihautomo-ohjelman asiakkaita:
Oncos Therapeutics Oy ja XIHA Oy

Lähde: NIY-rahoituksen piirissä olleet yritykset 30.6.2010

Kategoriat: Asiakasuutiset, Spinnon uutiset. Sisältää asiasanat , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published.