FAQ

Usein kysyttyjä kysymyksiä Spinnosta ja hautomotoiminnasta.

1. Mikä on Spinnon tausta?
2. Onko Spinno hautomo?
3. Mikä on Laurean ja Spinnon välinen suhde?
4. Miten Spinno eroaa Vigo-kiihdyttämöistä?
5. Tarjoaako Spinno toimitiloja?
6. Miten Spinnon toiminta on rahoitettu?
7. Palveleeko Spinno vain suomalaisia yrittäjiä?
8. Rahoittaako Spinno start-up yrityksiä?
9. Millaista koulutusta Spinnosta saa?

1. Mikä on Spinnon tausta?

Spinnon kehitysohjelmat pohjautuvat Otaniemen yrityskehitys- ja hautomotoimintaan. Innopolin teknologiakeskuksessa käynnistyi 90-luvun alussa Spinno-valmennustoiminta. 1986 aloittanut Otaniemen teknologiakylän yrityshautomo ja Spinno yhdistettiin vuonna 2004 Technopolis Ventures Oy:ksi pian sen jälkeen, kun Technopolis Oyj oli yrityskaupalla hankkinut Innopolin omistuksen. Hautomo- ja yrityskehitystoimintaa kehitettiin merkittävästi Technopolis Venturesissa. Loppuvuodesta 2009 Technopolis linjasi keskittyvänsä kehityspalveluissaan markkinaehtoiseen toimintaan. Palkittu ja hyvin menestynyt, voittoa tavoittelematon hautomotoiminta projekteineen ja asiakkaineen siirrettiin eri paikkakunnilla parhaiten soveltuville kumppaniorganisaatioille ja Espoossa osaksi Laurea-ammattikorkeakoulua.

2. Onko Spinno hautomo?

Spinno on kiihdyttämömäisesti toimiva yrityshautomo ilman perinteisen toimitilakeskeisen yrityshautomon tilavuokrausta. Kehitysohjelmat koostuvat neuvonta-, konsultointi-, valmennus- ja verkottumispalveluista. Ne täydentyvät erilaisilla työkaluilla, kontakteilla sekä kumppanien tapahtumilla ja palveluilla.

3. Mikä on Laurean ja Spinnon välinen suhde?

Spinno on osa Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yrittäjyys- ja innovaatiopalveluita ja Spinnon asiantuntijat kehittävät ja tuottavat myös Laurean sisäisiä palveluita. Laurea rahoittaa osin Spinnon toimintaa, mutta ulkoisen palvelufunktion rahoitus tulee pääosin muista lähteistä. Spinno palvelee koko pääkaupunkiseutua ja palvelee asiakkaita VTT:ltä, Aalto-yliopistosta, Laureasta, Helsingin yliopistosta, muista korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista sekä liike-elämästä ja yksityishenkilöiltä.

4. Miten Spinno eroaa Vigo-kiihdyttämöistä?

Vigot ovat yksityisiä partnerivetoisia kiihdyttämöitä. Sekä Vigo-kiihdyttämöt että Spinno keskittyvät lupaaviin, kasvuhakuisiin yrityksiin. Vigot ovat toimialasidonnaisia, ottavat sisään paljon vähemmän hankkeita ja käyttävät merkittävästi enemmän aikaa yhden yrityksen kehittämiseen. Spinnon voi lähteä kumppaniksi ja kehittäjäksi varhaisemmassa vaiheessa. Hautomon ja kiihdyttämöiden toiminta on eri tavalla rahoitettu ja Spinnon onnistumista mitataan erilaisilla mittareilla kuin Vigojen.

Spinno- ja Vigo-ohjelmat eivät ole toisiansa poissulkevia, voit olla Spinnossa ja Vigossa samaan aikaan, vaikka luontevinta on ponnistaa Spinnosta Vigoihin. Vigojen partnerien ajankäyttö on usein arvokkainta strategian ja riskirahoituksen saralla. Perusta on hyvä laittaa kuntoon vaikkapa Spinnon avulla. Yritys voi  myös rakentaa ja sitouttaa itse omistusjärjestelyin toimialan kannalta osaavan tiimin ja advisorit ennen riskirahoituksen hakemista.

5. Tarjoaako Spinno toimitiloja?

Spinno on keskittynyt tarjoamaan kehitysohjelmia ja -palveluita asiakkailleen. Asiakkaana voi hyödyntää satunnaisesti toimistoamme ja neuvotteluhuonetta tai Innopolin aulaa. Asiakasyrityksemme toimivat StartupQujalla, StartupSaunalla ja erilaisissa muissa co-working-tiloissa, kotitoimistossa, keskustan kivijalkatalojen kellareissa, kumppaniyrityksen tiloissa sekä Technopoliksen teknologiakeskuksessa Otaniemessä lähellä meitä.

6. Miten Spinnon toiminta on rahoitettu?

Spinnon rahoituspohja vaihtelee projektirahoituksen myötä. Aiemman ESR-rahoituksen sijaan tällä hetkellä päärahoitus tulee EAKR-ohjelmasta ja EU:n Interreg-projekteista.  

7. Palveleeko Spinno vain suomalaisia yrittäjiä?

Spinno palvelee Uudellamaalla toimivia tai alueelle rekisteröitäviä yrityksiä, jotka täyttävät Spinnon kriteerit. Jos yritys maksaa veronsa Suomeen, niin se on suomalainen, riippumatta osakkaiden tai työntekijöiden kansalaisuudesta. Useat asiakasyrityksemme ovatkin varsin kansainvälisiä.

8. Rahoittaako Spinno start-up yrityksiä?

Spinno auttaa eri tavoin yrityksiä parantamaan rahoituskelpoisuuttaan ja hankkimaan rahoitusta niin julkisista lähteistä kuin yksityissektoriltakin, mutta ei suoraan rahoita asiakkaitaan. Asiakasyrityksemme ovat rahoittajille kiinnostavia kohteita, koska ne on valittu selkeillä kriteereillä ja pystyvät avustuksellamme valmistelemaan ja esittämään yrityksensä ja rahoitustarpeensa tavalla, jota rahoittajien on helppo ymmärtää.

9. Millaista koulutusta Spinnosta saa?

Spinno ei tuota tutkintoja tai tarjoa yleistä start-up-osaamisen koulutusta. Spinno kumppaneineen tarjoaa asiakkailleen käytännönläheistä, sisällöltään tarkkaan harkittua täsmäkoulutusta, jossa pureudutaan hyvin konkreettisesti start-up-yrittäjän keskeisiin kysymyksiin, joiden osaaminen on välttämätöntä kasvuyrityksen menestykselle. Esimerkkeinä teemoista ovat vaikkapa startup-yrityksen rahoitusvaihtoehdot Suomessa, hallinnon oikeaoppinen organisointi tai pitch-valmennus.