Asiantuntijapalvelut

”Make or buy” – kasvuyrityksen alkutaipaleella ‎
Kasvuhakuinen teknologiayritys kohtaa liki päivittäin tilanteita jolloin on päätettävä, mitä asioita on ‎paras tehdä itse ja milloin on parempi – tai ainoa – vaihtoehto turvautua ulkopuolisen ‎palveluntarjoajan apuun. Ensimmäinen kumppanuus solmitaankin usein juuri Spinnon kanssa, ‎tavoitteena tehostaa toimintaa, varmistaa ajantasaisen tiedon saaminen, työstää asioita yhdessä ‎toisten samassa vaiheessa olevien yrittäjien kanssa sekä laajentaa kontaktiverkostoa ‎kasvuyrittäjyyden kannalta hyödyllisiin suuntiin. ‎

Vastaavalla tavalla kannattaa toimia myös silloin, kun liiketoiminnan kehittämiseen tarvitaan ‎erikoisosaamista jolla asiat hoituvat oikein, kustannustehokkaasti ja nopeammin kuin itse tekemällä. ‎Silloin yrittäjätiimi voi keskittyä siihen mitä he parhaiten osaavat – oman liikeideansa eteenpäin ‎viemiseen.‎

Peruspalvelut ovat asioita joita liki jokainen yritys tarvitsee joko jatkuvasti tai jossain ‎kehitysvaiheessa:‎

Tilitoimisto

 • Maksatko paperitositteiden tallennuksesta?‎
 • Asennettava ohjelmisto vai Internet-pohjainen palvelu?‎
 • Julkisella rahoituksella toteutettavien projektien (Tekes, ELY-keskus yms.) seuranta ja raportointi?‎
 • Oikea hintataso ja hinnoittelun rakenne toiminnan laajuuden muuttuessa?‎
 • Asiantuntemus ja muiden kasvuyrittäjien kokemus palvelun laadusta?‎
 • Raportointi ja neuvonta myös englanniksi esim. kansanvälisille rahoittajille?‎
 • Mahdollisuus antaa ulkopuolisille kirjanpidon ja raporttien katseluoikeus ?‎
 • Jatkuvuuden turvaaminen, kun yritys kasvaa ja kansainvälistyy?‎

Tilintarkastaja

 • Missä vaiheessa tarvitaan?‎
 • Mitä rahoittajat eri vaativat tilintarkastukselta?‎
 • Kannattaako ”isosta nimestä” maksaa?‎
 • Paikallinen vai kansainvälinen?‎

Lakiasiat

 • Millainen toimisto mihinkin tarpeeseen?‎
 • Mistä kannattaa maksaa?‎
 • Mallisopimukset ja sopimuspohjat?‎
 • Helpdesk-palvelu?‎
 • Erityisasiantuntemus ja -palvelut start-up –yrityksille? ‎
 • Muiden kasvuyrittäjien kokemus palvelun laadusta?‎
 • Kansainvälinen verkosto?

Yritysilmeen suunnittelu ja toteutus

 • Kokemus aloittavien teknologiayritysten palvelemisesta?‎
 • Asiakaspalvelu, aloitteellisuus ja kokemus aloittavien yritysten realiteeteista?‎Verkkosivujen ilme ja käytettävyys?‎
 • Muiden kasvuyrittäjien kokemus palvelusta?

Markkinointiviestintä

 • Milloin tiedottaminen kannattaa ulkoistaa?‎
 • Kannattaisiko PR-toimistoa käyttää jatkuvasti vai tapauskohtaisesti?‎
 • Kotimainen ja kansainvälinen tiedottaminen?‎
 • Tuotepuffit ja/vai asiakeskeinen tiedottaminen?‎
 • Miten ylitän julkaisukynnyksen?‎
 • Sosiaaliset mediat, blogit ja hakukonenäkyvyys?‎
 • Miten tiedotteiden jakelu kannattaa hoitaa?‎
 • Miten tuotan laadukkaita presentaatioita ja videoita?‎

 

Kehittämisprojektit
Kehittämishankkeisiin liittyy usein haasteita joiden voittaminen vaatii tietoa, taitoa, kokemusta ja ‎kontakteja. Monesti yrittäjällä on aiemmasta työelämästään esim. suuren yrityksen palveluksessa ‎runsaasti kokemusta ja kontakteja. Voi kuitenkin käydä niin, että pääasiassa suuryrityksiä palveleva ‎konsultti ei välttämättä olekaan start-up’in kannalta ihanteellinen palveluntarjoaja. Konsulteilla on ‎myös tapana korostaa omia erityisvahvuuksiaan ja taitavasti muotoiltu toimeksianto on välttämätön ‎yhteismitallisten, vertailukelpoisten tarjousten saamiseksi. ‎

Kehittämisprojektin vaiheita

 • Lähtötilanteen, tavoitteen ja ongelmien tunnistaminen
 • Hankkeen priorisointi rahan ja ajan suhteen
 • Toimeksiannon määrittely
 • Palveluntarjoajien etsiminen
 • Kilpailutus, tarvittaessa hankintalain määräysten mukaan
 • Tarjousten avaus ja vertailu
 • Tilaus tai hankintasopimuksen teko
 • Toteutustyön seuranta
 • Tulosten analysointi ja hyväksikäyttö
 • Projektin lopetus ja johtopäätökset‎ ‎

Tyypillisiä kasvuyrityksen kehittämishankkeita ovat mm.:‎

Yritystason markkinointi, analyysit ja strategia

 • Markkinavalidoinnit
 • Markkinaselvitykset ‎
 • Kilpailija-analyysit
 • Markkinointikanavat

Immateriaalioikeuksiin liittyvät hankkeet ‎

 • ‎”Patenttimaiseman” analysointi‎
 • Freedom-to-operate -selvitys
 • Patentoitavuusselvitys
 • Patentointi kotimaassa ja kansainvälisesti
 • Tavaramerkit

Ihmiset

 • Operatiivisten avainhenkilöiden rekrytointi
 • Hallituksen vahvistaminen
 • Hallitustyöskentelyn kehittäminen
 • Työilmapiiriselvitykset
 • Tiimityön kehittäminen

Rahoitus

 • Rahoitussuunnitelman ja -laskelmien laatiminen
 • Rahoituslähteiden kartoitus
 • Sijoittajapresentaation ja –esitteen laatiminen
 • Due Diligence prosessi
 • Rahoitusjuridiikka

Tuotekehitys

 • Asiakastarpeiden selvittäminen
 • Kustannus- ja hintaselvitykset
 • Toteutettavuusselvitys ja vaatimusmäärittely
 • Kilpailija- ja IPR-selvitykset
 • Tutkimus-, suunnittelu- ja valmistuskumppanuudet

Yritysjärjestelyt

 • Alustavat selvitykset
 • Kumppanin/kohteen valinta
 • Eri osa-alueiden Due Diligence –selvitykset
 • Omistusjärjestelyt ja rahoitusasiat
 • Sopimusneuvottelut ja –juridiikka

 

Lue sivuiltamme lisää, miten Spinno voi auttaa uusia kasvuhakuisia yrityksiä.
Ota meihin suoraan yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö.