Hissipuhe

Mikä on hissipuhe?

Hissipuhe on iskevä, kompakti ja positiivisen mielikuvan herättävä esitys sinun yrityksestäsi ja sen päämääristä. Ensivaikutelman tekemiseen ei tule toista tilaisuutta. On tärkeää oppia esittämään asiansa niin, että kuulija kiinnostuu ja haluaa tutustua siihen tarkemmin. Kerro muutama mielenkiintoa herättävä avainkohta, älä yritä tunkea  ensimmäiseen minuuttiin kaikkea mitä tiedät ja haluaisit jakaa kuulijan kanssa.

Milloin ja kenelle pidät hissipuheen?

Hissipuheen kuulijoita on erilaisia, useimmiten kuitenkin kuulijalla on rahaa, jota yrityksesi tarvitsee joko pääomasijoituksena tai myyntituottona. Alla olevassa rungossa keskitytään ensisijaisesti rahoittajille pidettävään esitykseen, mutta sen kohdat, viimeistä lukuun ottamatta, soveltuvat myös esittäytymiseen asiakkaille tai yhteistyökumppaneille.

Hissipuheen rakenne

Hyvä hissipuhe on niin lyhyt, että ehdit kertoa sen vaikka törmäisit potentiaaliseen rahoittajaan tai asiakkaaseen täysin yllättäen, vaikkapa suomalaisittain talon hississä. Puheen tulee antaa vakuuttavat vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

  1.  Miksi juuri tämä on tärkeä asia, josta kuulijan kannattaa kiinnostua?
  2.  Minkä ongelman yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi ratkaisee?
  3.  Kohdemarkkina
  4.  Ansaintamalli
  5. Tiimi – paraskin suunnitelma on korkeintaan yhtä hyvä kuin sen toteuttajat
  6. Millainen on kilpailutilanne?
  7. Kuinka paljon tarvitsette rahoitusta ja mistä aiotte hankkia sitä

Kun puhe on kirjoitettu, se pitää harjoitella – mieluiten videolle – ja kuunnella useaan kertaan. Kun tarina sinänsä on painunut kunnolla selkäytimeen, on helpompi keskittyä esityksen tyyliin. Tavoitteena on vakuuttaa kuulija siitä, että sinä ja tiimisi tiedätte mitä olette tekemässä, olette rakentaneet parhaan mahdollisen suunnitelman ja että juuri teidän tiiminne pystyy toteuttamaan suunnitelmansa ja reagoimaan myös matkan varrella tuleviin yllätyksiin. Esityksen pitää myös henkiä aitoa ja kuulijoihin tarttuvaa motivaatiota ja innostusta raivata kaikki esteet menestyksen tieltä.

Lopuksi, hissipuhetta ei lueta eikä oikeastaan edes ”pidetä”, pikemmin kysymys on luontevasta tarinan kerronnasta. Spontaanius kuitenkin vaatii hyvän valmistelun ja paljon harjoittelua!

1. Miksi juuri tämä on tärkeä asia, josta kuulijan kannattaa kiinnostua?

a. Kerro iskevä asia tai kuvaa ongelma, esimerkki tai kehityslinja, jonka jokainen ymmärtää, henkilökohtaisella tavalla, joka varmasti jää mieleen

b. Voit myös näyttää jonkun fyysisen esineen, jonka ei ole pakko olla oma tuotteesi, mutta jolla rakennat assosiaation pääviestiisi (esim. jos puhut sairaalahygieniasta niin ovenkahva voi kuvata bakteerien kulkeutumista ihmiseltä toiselle…)

c. Perustele oma uskottavuutesi ja se, miksi olet niin innostunut asiastasi, että investoit itsesi tähän hankkeeseen

”Rantalaki vaatii, että piilotamme kesämökkimme metsän pimentoon… Oletteko ajatelleet miltä rannikkomme näyttävät jos rannoille – tai jopa merelle, satojen metrien päähän pystytetään sadoittain valtavia tuulimyllyjä sähköä tuottamaan?”


Takaisin

2. Minkä ongelman yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi ratkaisee?

a. Tuotteemme on <millainen?> <mikä?>

b. …joka <tekee mitä?>

c. …<kenelle?>

Tässä ei mennä yksityiskohtiin, tarvitaan vain iskevä määritelmä, joka on niin selkeä, että isoäitisikin pystyy ymmärtämään ja painamaan sen mieleensä. Monesti käy niin, etteivät kuulijat edes presentaation jälkeen ymmärrä, onko firman tuote laitteistoa, ohjelmistoa, palvelua vai niiden yhdistelmä. Kuulijan mielenkiinto herää arvolupauksen kohdalla, siksi arvolupaus kannattaa esittää heti kättelyssä.

”Firmani on kehittänyt aivan uuden ja hyötysuhteeltaan ylivertaisen tavan rakentaa tuulivoimaloita siten, että rumat, äänekkäät ja linnuille vaaralliset tuulipuistot korvataan kiinteistöjen katolle sijoitettavilla, liki äänettömillä generaattoreilla”

Takaisin

 

3. Kohdemarkkina

a. Asiakkaitamme ovat… <maantiede / toimialat / kuluttajat…>

b. Kohdemarkkinan koko, rakenne ja kasvu

c. Markkinointikanavat kohdesegmenttien, maiden yms. mukaan

”Tuotteemme laajentaa tuulivoiman markkinoita siten, että kiinteistöt voivat tuottaa sähköä ja myydä sitä syöttötariffilla valtakunnan verkkoon. Tutkimuslaitosten A, B ja C uusimpien raporttien mukaan maailman markkina oli viime vuonna X miljardia euroa ja sen odotetaan Y-kertaistuvan seuraavien Z:n vuoden aikana”

Takaisin

4. Ansaintamalli

a. Miten yrityksesi tienaa rahaa?

b. Onko alkuvaiheessa jokin erityinen ansaintamalli?

c. Kuinka isoon liikevaihtoon ja osuuteen koko markkinapotentiaalista tähtäätte?

d. Milloin yrityksesi saavuttaa kannattavuuden?

”Tarjoamme tuotteitamme kiinteistöjen omistajille siten, että heidän ei tarvitse investoida järjestelmään lainkaan ja sähkön myyntituotot jaetaan meidän ja kiinteistön omistajan kesken. Tavoittelemme ensimmäisten X:n vuoden aikana Y €:n liikevaihtoa ja Z%:n osuutta maailman keskikokoisten tuulivoimaloiden markkinoista jo N:n vuoden kuluessa.”

Takaisin


5. Tiimi – paraskin suunnitelma on korkeintaan yhtä hyvä kuin sen toteuttajat

a. Kuinka monta henkeä ja mitä tämän hankkeen kannalta relevanttia osaamista ja kokemusta tiimissä on?

b. Miksi ydintiimin jäsenet ovat innostuneet juuri tästä hankkeesta?

c. Mitä muita tahoja hankkeessa on mukana, rahoittajina, neuvonantajina yms.?

d. Voi olla fiksua kertoa myös, millaista osaamista on tarpeen hankkia

”Tiimimme jäsenet tuntevat toisensa työtovereina, esimiehinä ja alaisina, yhteistyö-kumppaneina ja osin kilpailijoinakin jo N vuoden ajalta. Hallitsemme kansainvälisellä tasolla tuotteeseen ja teknologiaan liittyvät kysymykset, samoin kuin valmistus- ja laatuasiat sekä markkinoinnin. Kun keksimme tämän idean päätimme kaikki erota turvallisista työpaikoistamme ja panna itsemme likoon. Olemme myös rekrytoimassa täydentävää osaamista myyntiin ja taloushallintoon.”

Takaisin

6. Millainen on kilpailutilanne?

a.  Maailma on pysynyt pystyssä ilman tuotettasi jo kauan, useimpia asioita siis hoidetaan jo jollain tavoilla

b. Kilpailijoita ovat kaikki sinun tuotteellesi vaihtoehtoiset rahankäytön kohteet

c. Vaikka tuotteesi voittaisikin nykyiset ratkaisut, monilla aloilla on kehitteillä aivan uusia ratkaisuja joista voi syntyä uutta suoranaista kilpailua siihen mennessä, kun saatte oman ratkaisunne markkinoille

d. Mihin kilpailuetunne perustuu ja miten pystytte puolustamaan sitä?

e. Liittyykö hankkeeseenne eri tavoin suojattavia teollisoikeuksia, joilla pystytte pitämään puolianne kilpailijoita vastaan?

”Kilpailijoinamme on suuri joukko perinteisiä, tuulipuistoihin sijoitettavia tuulimyllyjä ja pieniä, esim. kesämökkikäyttöön sopivia generaattoreita. Teknologiamme on hyötysuhteeltaan parempi ja tehoon suhteutetuilta valmistuskustannuksiltaan X% edullisempi. Olemme jo jättäneet N patenttihakemusta joista ensimmäinen ja tärkein on jo hyväksytty ja muista on saatu positiiviset välipäätökset. Valmistuksemme ulkoistetaan niin, että teknologiamme kokonaiskuva pysyy vain meidän tietonamme.”

Takaisin

7. Kuinka paljon tarvitsette rahoitusta ja mistä aiotte hankkia sitä

a. Kokonaisrahoitus siihen asti, kunnes yritys pystyy paitsi kattamaan menonsa, myös kasvamaan omalla tulorahoituksellaan?

b. Millaisissa vaiheissa ja millä aikataululla haette rahoitusta?

c. Minkälaisista rahoittajista olette ensi sijassa kiinnostuneet?

d. Mitä aiotte tehdä ja millaisia tuloksia lupaatte saavuttaa sillä rahoituksella jota juuri nyt olette hakemassa?

”Tuotteen markkinoille saamiseen tarvitsemme X € jolla pystymme toteuttamaan Y referenssivoimalaa ja saavuttamaan teknisen ja kaupallisen uskottavuuden markkinoilla. Etsimme alkuvaiheessa yksityissijoittajia joilla on kansainvälistä kokemusta investointihyödykkeiden kaupallistamisesta markkina-alueilla A ja B. Kansainvälistymisvaiheessa tarvitaan noin kahden vuoden päästä Z € kasvurahoitus jota haemme sekä kotimaisista että kansainvälisistä lähteistä. Toimitusprojekteihimme on mahdollista saada lainarahoitusta perustuen jokaisen voimalan selkeästi ennustettaviin tuottoihin”

Takaisin

Lue sivuiltamme lisää, miten Spinno voi auttaa uusia kasvuhakuisia yrityksiä.
Ota meihin suoraan yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö.