Voittajatiimi start-upille

Paraskaan suunnitelma ei toteudu ilman toteuttajia

Kun start-up rakentaa tai täydentää ydintiimiään, on jokaisella tiimin jäsenellä suuri, koko yrityksen toimintaa ja tulevaisuutta suuntaava vaikutus.

Liiketoimintasuunnitelmassa ja sijoittajapresentaatioissa on syytä osoittaa, että yrityksen tiimillä on ammattitaitoa ja muut edellytykset joiden ansiosta sen tähänastiset tulokset ja suunnitelmat tästä eteenpäin ovat uskottavia. Mitalin toinen puoli on, että nykytiimillä on selkeä käsitys siitä, millaisilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ja kompetensseilla joukkuetta on tarvetta täydentää jatkossa. Kukaan ei nimittäin oleta, että tiimi olisi jo alkumetreillä valmis ja täydellinen, mutta ymmärrys kehittämistarpeista on oltava. On hyvä jos nykytiimin jäsenten CV:t on laadittu siten, että itse kunkin henkilökohtaiset ominaisuudet, osaamisalueet ja kokemus tulevat hyvin ja yhtenäisellä tavalla esille. Spinnon ohje ”Kuinka kirjoitan analyyttisen CV:n” auttaa tämän tehtävän ratkaisemisessa.

Pienessä organisaatiossa jokaisen avainhenkilön tehtävät muuttuvat nopeaan tahtiin. Uutta tehtäessä ammatillinen pätevyys on perusta jonka pohjalta uusi henkilö voi perehtyä yrityksen liiketoimintaan, tuotteisiin ja asiakkaisiin. Se, missä määrin henkilön pätevyys tuottaa todellista lisäarvoa yritykselle riippuu oleellisesti siitä, miten itse kunkin henkilökohtaiset ominaisuudet sopivat yhteen tiimin muiden jäsenten kanssa.

Avainhenkilörekrytoinnit ja tiimiriski

Rekrytointi on kaksisuuntainen prosessi jossa firma ja ehdokkaat pyrkivät molemmat valitsemaan vaihtoehdoistaan parhaan. Tämän johdosta avainhenkilön tehtävien ja ominaisuuksien määrittely on äärimmäisen tärkeä tehdä hyvin. Kummankaan ei kannata esittää olevansa jotain muuta kuin mitä on, sillä se kostautuu myöhemmässä vaiheessa ­‑ kalliilla tavalla. Voit saada mitä tilasit, mutta vastaat itse siitä, että ”tilaus” on oikea.

Sujuva tiimityö ei tapahdu itsestään

Toinen kysymys liittyy tiimityön kehittämiseen kun yritys kehittyy. Alkuvaiheessa muutaman hengen porukka pystyy jakamaan tietoa ja pohtimaan asioita “kahvipöydän ympärillä” siten, että kaikki tietävät kaikki firman asiat. Viimeistään, kun tiimin koko lähestyy kymmentä henkeä, on syytä rakentaa organisaatio ja prosessit hiukan isomman firman tyyliin. Muuten voi käydä niin, että alusta asti mukana olleet ihmiset kokevat joutuvansa sivuraiteelle, kun heillä ei automaattisesti olekaan kaikkea tietoa kaikista asioista ja he saattavat kokea, että “ne uudet tyypit” syrjäyttävät perustajajäseniä avaintehtävissä. Riski pienenee jos nykytiimi on laatinut omalle tiimityölleen selkeän kehityssuunnitelman.

 

Lue sivuiltamme lisää, miten Spinno voi auttaa uusia kasvuhakuisia yrityksiä.
Ota meihin suoraan yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö.