Yrityksen perustaminen

Yrityksen perustaminen on merkittävä päätös ja vaatii hyvän valmistelun. Liikeidea on hyvä testauttaa asiantuntijoilla ja potentiaalisilla asiakkailla saaden varmistusta menestymisen mahdollisuuksista, edessä olevista haasteista ja asiakastarpeesta. Usein on mielekästä panostaa myös liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ennen, kuin edetään yrityksen perustamiseen. Suositelluin ja usein ainoa mahdollinen yhtiömuoto kasvuhakuiselle yhtiölle on osakeyhtiö.

Osakepääomaksi usein alkuun riittää 5.000 – 20.000 euroa tai jopa minimipääoma. Kasvuhakuisessa yrityksessä rahoitusta tarvitaan kuitenkin jatkossakin. Osakkaiden kannattaa varautua panostamaan taloudellisesti enemmän kuin alkuperäinen osakepääoma. Osakkeita kannattaa olla jo perustettaessa riittävä lukumäärä, jotta niitä voidaan tarjota sijoittajille, neuvonantajille ja tuleville työntekijöille sopivina osuuksina.

Perustajien kannattaa sopia etukäteen keskenään millaisin panoksin he ovat valmiit osallistumaan yhtiön kehittämiseen ja kasvattamiseen perustamisvaiheessa ja tulevaisuudessa. Pelisääntöjen osalta osakkaiden on erittäin suositeltavaa laatia osakassopimus (shareholders agreement).

Yhtiön nimen valinnassakin on omat koulukunnat. Keskeistä on, että nimi on rekisteröitävissä Kaupparekisterissä ja tarvittavat internet-domainit ja twitter- ym. sosiaalisen median tunnukset ovat vapaana. Hyvä nimi viestii jotain yrityksen ‎toiminnasta. ‎Usein uudella kasvuyhtiöllä yrityksen ja tuotteen nimi ovat yhtenevät, ovat johdannaisia tai ainakin ovat yhdistettävissä toisiinsa – kahden tai useamman erillisen brandin kehittäminen on usein työlästä.

Kun hallinto on hyvällä mallilla, asiat ovat kunnossa tulevaa ajatellen. On helppo hakea mukaan uusia osakkaita ja sijoittajia sekä varmistutaan siitä, että menetellään osakeyhtiölain mukaan oikein eikä hallituksen jäsenet ota tietämättään tai huolimattomuuttaan henkilökohtaisia riskejä taloudelle ja maineelle.

Spinnon yrityskehitysasiantuntijat voivat avustaa sinua näissä valmisteluissa – itse yrityksen perustaminen ‎onkin sitten lähinnä tekninen asia.‎ PRH:n sivuilta löytyy vapaasti saatavilla olevat pohjat osakeyhtiön perustamiseen.

Pilvipohjaisessa Spinno Online -palvelussa on valmiit asiakirjamallit ja pohjat osakeyhtiön perustamiseen, osakeyhtiön hallinnon toteuttamiseen sekä osakassopimukselle. Spinnon INSIGHT-koulutuksista saat asiantuntijan ohjeet, miten hallinto tai hallitustyöskentely kannattaa start-upissa järjestää. Lue sivuiltamme lisää, miten Spinno voi auttaa uusia kasvuhakuisia yrityksiä.

Jos haluat nopeasti palautetta liikeideastasi tai kaipaat vinkkejä yrityksen perustamiseen liittyvissä käytännön asioissa ota meihin suoraan yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö.