Yrityksen rahoitus: suunnitelma

Rahoitus on keskeisessä osassa uusien kasvuhakuisten yritysten synnyttämisessä.  Alkavan kasvuhakuisen teknologiayrityksen rahoitussuunnitelman aikajänteeksi suositeltava jakso on 12-24 kk kuukausitasolla sekä tämän jälkeisiltä vuosilta muodostettu karkea käsitys, miten yritys voi edetä tulorahoituksella vai haetaanko kasvua varten pääomasijoitus.

Suunnitelma Abc Oy:n rahoituksesta.

 

Laadi ensiksi karkea visuaalinen kartta rahoituksesta. Keskity sitten kuukausitason kassavirtalaskelmaan. Pyri suunnitelmassa konkreettisuuteen. Erittäin suositeltavaa on nimetä rahoitustahot sekä rahoituksen laatu (avustukset, lainat, pääomasijoitukset). Näin rahoitusmallin hahmottaminen ja sen realistisuuden arvioiminen on helpompaa.‎ Huomioi kassavirrassa, että erilaiset julkiset avustukset yritys saa yleensä jälkikäteen kuluja vastaan.

Pidä ‎suunnitelmat tulorahoituksesta realistisena suhteessa yrityksesi resursseihin saada uusi tuote tai palvelu markkinoille. Huomioi myös myyntisyklin kesto ja myynnin osumatarkkuus (hit rate).

Spinno tarjoaa asiakkailleen näppärän excel-työkalun, joka tuottaa kuukausitason kassavirtagraafin sekä kassavirtapohtaisesti laskien ELY-keskuksen, Tekesin ja Finnveran käyttämät vuositason T2- ja T4-lomakkeet.

Työkalu kassavirtalaskelman laatimiseksi. Myynti kanavittain. Rahoitus lähteittäin. Palkat. Hankinnat. Arvonlisävero. Kassatilanne.

Spinnon yksi keskeinen osaamisalue on alkavien yritysten rahoitus. Spinno neuvoo asiakkaita eri rahoitusvaihtoehtojen arvioinnissa, julkisten rahoitusinstrumenttien hakemisessa sekä yksityisen rahoituksen löytämisessä. Avullamme yritys säästä merkittävästi aikaa ja välttää turhia virheitä rahoituksen hakemisessa.

Nykyiset ja entiset asiakkaamme saivat vuonna 2011 18 miljoonan euron edestä Tekesin rahoitusta sekä lähes yhtä paljon yksityistä riskirahoitusta.

Spinnon INSIGHT-sarjan suosituimmat koulutukset liittyvät start-upin rahoitukseen ja sen suunnitteluun sekä taloudenhallintaan. Lue sivuiltamme lisää, miten Spinno voi auttaa uusia kasvuhakuisia yrityksiä.

Jos haluat nopeasti palautetta rahoitusvaihtoehdoista yrityksellesi, ota meihin suoraan yhteyttä tai jätä yhteydenottopyyntö.