Alaikäinen Yrittäjä Voi Työskennellä Mutta Tietyt Raamit Yritykselle Ovat Olemassa

post thumb
Startup-Yrittäjyys
kirjoittanut Hemron/ 19 Jun 2021

Alaikäinen Yrittäjä Voi Työskennellä Mutta Tietyt Raamit Yritykselle Ovat Olemassa

Kun kyseessä on alaikäinen yrittäjä, hänen toimintaansa koskevat tietyt rajoitukset. Alle 18-vuotias saa päättää itseään koskevista asioista kehitystään vastaavasti ja esimerkiksi 15 vuotta täyttänyt saa itse määrätä ansaitsemastaan omaisuudesta. Merkittävien oikeustoimien kohdalla ja esimerkiksi tärkeitä sopimuksia tehdessään alaikäinen tarvitsee suostumuksen ja allekirjoituksen edunvalvojaltaan, joka useimmissa tapauksessa on hänen huoltajansa. Suomen laki rajoittaa toiminnan alaa esimerkiksi siten, että alaikäinen ei voi anniskella alkoholia ja tehdä kauppaa alkoholituotteiden kanssa.

Alaikäinen yrittäjä tekee työn mutta yrityksestä vastuussa on huoltaja

Alaikäiselle soveltuu hyvin kevytyrittäjyys tai pienimuotoinen yritystoiminta yksityisenä elinkeinonharjoittajana. Yritystoimintaan tarvitaan huoltajan suostumus. Kevytyrittäjänä nuori toimii laskutuspalvelun kautta työntekijänä, eikä tarvitse y-tunnusta toisin kuin oman yrityksen ja toiminimen kautta työskentelevä yrittäjä. Moni nuori aloittaa toimintansa kevytyrittäjänä. Yritystä perustettaessa alaikäinen tarvitsee huoltajansa tuen. Nuoren huoltaja on se joka käytännössä kantaa vastuun virallisista paperitöistä kuten laskuista, ilmoituksista ja verotuksesta.

Startup-yritykset ovat lähtökohdiltaan perinteisiä yrityksiä joustavammat. Niissä korostuvat uusien ratkaisujen ja tuotteiden keksiminen ja kehittely. Siinä mielessä start up-yrittäjyys on loistava vaihtoehto nuorille. Heillä on luontainen kyky katsella ympäristöään ennakkoluulottomasti ja uusilla tavoilla, jotka eivät välttämättä juolahtaisi aikuisille mieleen. Uuden yrittäjän, on tärkeä saada tuekseen ihmisiä, joilla on kokemusta ja asiantuntemusta sekä kyky rohkaista uutta yrittäjää.

Yrittäminen vaatii intohimoa ja sisäistä liekkiä

Oma tahto ja kiinnostus toimia tietyllä alalla ovat perusedellytys yrittäjänä toimimiselle. Tarvitaan lisäksi hyvä liikeidea. Idea löytyy usein koulutuksen ja työkokemuksen parista mutta erittäin hyvä lähtökohta yritystoiminnalle on jokin oma harrastus, jonka parissa aika kuluu huomaamatta ja jota kohden on sisäistä paloa. Valokuvaus , videointi, urheiluvalmennus, ruoanlaitto, käsityöt – se oma juttu.