Startup-yritykset

Tukea ja neuvoja startup-yrittäjän tielle

Myymälä

Startup-yritykset tähtäävät nopeaan kasvuun

Startup-yritys tunnetaan myös kasvuyritys nimellä. Nimensä mukaisesti startup on ainoastaan muutaman vuoden ikäinen, erittäin kasvuhakuinen, melko pieni ja itsenäinen yritys. Startup-yritykset ovat tunnetusti myös ketteriä ja perustuvat innovatiivisiin ja luoviin ideoihin. Liikeideansa avulla startup pyrkii keräämään ulkopuolista rahoitusta toiminnalleen esimerkiksi bisnesenkelien muodossa.

Kasvuyritys ei yleensä tuota vielä ensimmäisinä vuosinaan voittoa, koska tyypillisesti se siinä vaiheessa vasta ideoi ja kehittelee uutta tuotettaan. Kustannuksia kuitenkin syntyy tässä vaiheessa runsaasti, kun markkinointipanostukset, yritystoiminta ja tuotekehittely vievät oman osansa. Startupille onkin tässä vaiheessa tärkeää, että sen omistajalla on omaa pääomaa, jolla se pystyy kattamaan alkukustannukset tai että se saa taakseen muuta rahoitusta.

Startup tarvitsee liiketoimintasuunnitelman

Startup tarvitsee liiketoimintasuunnitelman

Startup-yrityksen liiketoimintasuunnitelma on huolellisesti tehtynä menestyvän yrityksen perusta. Kun yrityksen toiminta on ennalta hyvin suunniteltu, ikävien yllätysten mahdollisuus pienenee. Yrittäjä pystyy myös tämän avulla muodostamaan käsityksen yrityksen kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä. Siksi erilaiset taloudelliset laskelmat ovat tärkeä osa suunnitelmaa.

Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä työkalu yrittäjälle, jonka avulla hän pystyy arvioimaan liiketoimintaansa monelta eri kantilta. Suunnitelmaa rakennettaessa yrittäjälle voi paljastua omat heikkoudet, aukot omissa tiedoissa ja kehittämisen kohteet. Liiketoimintasuunnitelman esittämistä vaaditaan usein myös silloin, kun käydään keskustelua ulkopuolisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi mahdollisten rahoittajien tai uusien liikekumppanien tapaamisessa.

Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelmaeivät ole sama asia

Termit liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma ovat tuttuja monille yritystoimintaa harjoittaville ja muille yrittäjämielisille. Joskus nämä sanat saattavat myös sekoittua keskenään. Liiketoimintasuunnitelma on koko liiketoiminnan kattava paketti, kun taas liikeidea on pieni liiketoimintasuunnitelmaan kuuluva osa. Liikeidea vastaa kysymykseen, miten yritys aikoo liiketoimintansa toteuttaa. Liikeideassa on yleensä kolme osaa, joissa vastataan kysymyksiin mitä, kenelle ja miten.

Liikeidea on parhaimmillaan silloin, kun se erottuu selkeästi muista alan kilpailijoista. Sen on oltava myös uskottava ja potentiaalisten asiakkaiden arvostama. On myös tärkeää yrityksen toiminnan kannalta, että yritys herättää heidän kiinnostuksensa. Toteuttamisen arvoinen konsepti myös varmistaa että toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja siten yrityksen rahoitus ulkopuolisten tahojen avulla on helpompi järjestää.

Startup-yritykset tunnetaan innovatiivisista ideoistaan

Startup-yritykset tunnetaan innovatiivisista ideoistaan

Startup-yritykset luovat mielikuvan kooltaan pienistä, mutta vikkelistä toimijoista, jotka kehittelevät välillä jopa hulluilta tuntuvia tuotteita ja palveluita. Tämä on kuitenkin hyvin tyypillistä silloin, kun toimija on edelläkävijä alallaan. Suomessa etenkin pelialalta on noussut nopeasti kasvavia kansainvälistyviä yrityksiä. Vaikka ideat saattavat olla hyvinkin innovatiivisia, on tärkeää pitää mielessä, että liikeidea pidetään liiketoimintalähtöisenä, jotta sen ymmärtävät muutkin kuin alan asiantuntijat.

Vaikka startup-yritykset liitetään usein innovaatioihin, mikä tahansa yritys voi kasvaa ja kehittyä innovaatioiden avulla. Innovaatio voi olla uusi tuote tai palvelu, mutta se voi olla myös yrityksen uusi tapa toimia tai erikseen kehitelty tuotantotapa. Kasvuyritys on kuitenkin siitä ideaalissa tilanteessa, että se voi rakentaa yrityksensä innovatiivisesti aivan alusta alkaen ilman jo olemassa olevien rakenteiden taakkaa.

Uudella yrityksellä on paljon huomioitavaa

Aloittelevan yrityksen, oli se sitten perinteinen tai startup, on otettava lukuisia asioita huomioon. Etenkin startup-yritykset ovat kovan paineen alla, koska niiden tavoitteena on kasvaa nopeassa tahdissa ja tavallisesti vähäisin resurssein. Startup-yrittäjän kannattaa kuitenkin muistaa se, että apua on myös saatavilla. Ihan kaikkea ei tarvitse selvittää yksin, vaan erilaiset toimijat tarjoavat yrittäjälle asiantuntija-apua.

Startup-yrittäjät voivat hakea tukea toiminnalleen niin kunnallisilta toimijoilta kuten myös yksityisiltä yrityksiltä. Kunnalliset palvelut tarjoavat tyypillisesti maksuttomia tapahtumia ja apuja verkostojen luomiseen, kun taas yksityisten hintaluokka vaihtelee avun tarpeen mukaan.

Startup-yrityksille on tarjolla erilaisia mentorointiohjelmia. Valmennuksen avulla startup voi kehittää omaa toimintaansa esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman hiomisen, rahoituslähteiden kartoittamisen, menestyvän tiimin tai oman yritystoimintansa esittelyn harjaantumisen osalta.

Apua startupille

Liiketoimintasuunnitelma
Liiketoimintasuunnitelman hiominen ja liikeidean terävöittäminen
Rahoitus
Yrityksen rahoituksen hakeminen
Yritysesittely
Yritysesittelyn valmistaminen eri sidosryhmille
Mentorointi
Asiantuntijan avulla oman liikeidean kirkastaminen

Viimeisimmät Artikkelit

Startup-Yrittäjyys
Millainen On Hyvä Hissipuhe
by Hemron/ on 30 Jul 2022

Millainen On Hyvä Hissipuhe

Mikä oikeastaan on hissipuhe? Sitä ei ole sinällään tarkoitettu esitettäväksi hississä vaan nimitys tulee siitä, että puhe on suhteellisen lyhyt. Sitä voisi kuvailla sen mittaiseksi, että hissimatkan aikana kykenisi kaikki tarvittavan tiedon kertomaan hyvin tiivistetysti sekä jollakin järkevällä tavalla jäsennellysti. Sitä voisi kuvailla kahdella sanalla eli lyhyt ja ohimenevä. Se voi myös olla käyntikortti, joita nykyään ei enää jaella niin kuin ennen. Hyvä hissipuhe vastaa kysymyksiin mitä, kenelle ja miksi. Kyse voi siis olla tuotteen myymisestä, itsensä esittelemisestä tai muusta lyhyestä asiasta.

Startup-Yrittäjyys
Tärkeimmät Yrittäjän Ominaisuudet
by Hemron/ on 23 May 2022

Tärkeimmät Yrittäjän Ominaisuudet

Yrittäjän ominaisuudet ovat sellaisia, että ne auttavat yrittäjää menestymään paremmin. Usein kuuleekin puhuttavan, että yrittäjällä tulisi olla tietynlaisia ominaisuuksia, jotta hänen on mahdollista menestyä. Yleensä yrittäjäksi kuvaillaan sellaisia ihmisiä, jotka ovat rohkeita, itsenäisiä ja kestävät hyvin stressiä. Jos sinulla on tällaisia ominaisuuksia, kannattaa harkita yrittäjäksi ryhtymistä. Se voi nimittäin mahdollistaa itsenäisemmän elämän ja hyvät tulot, mikäli kaikki menee sopivalla tavalla. Yrittäjän ominaisuudet esittelyssä Jotta yrittäjä voi menestyä, hänen tulee olla valmis tekemään töitä.

Startup-Yrittäjyys
Urasuunnittelu
by Hemron/ on 31 Dec 2021

Urasuunnittelu

Urasuunnittelu kuuluu niiden ihmisten elämään, jotka haluavat edetä työelämässä pitkälle. Jokaisen tulisi ainakin jollakin tasolla pohtia omaa uraansa työelämässä. Työ on hyvin keskeinen osa ihmisten arkea, sillä suurin osa päivästä kulutetaan työn parissa. Jos se ei täytä suurta osaa päivästä tuntien muodossa, yleensä se imee ainakin energiat hyvin tehokkaasti. Hyvä työura vaatii hieman suunnittelua ja ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä. Urasuunnittelu – aloita opiskelemisesta Opiskelu ja urasuunnitteluvalmiudet kulkevat käsi kädessä. Nykyään länsimaissa on tilanne, jossa suurin osa työstä vaatii kouluttautumista.

Startup-Yrittäjyys
Mentorointiohjelma – Kohti Tuloksellista Johtamista
by Hemron/ on 25 Oct 2021

Mentorointiohjelma – Kohti Tuloksellista Johtamista

Tänä päivänä yritysjohdon mentoroinnin hyödyt on vahvasti tunnistettu yritysmaailmassa. Mentoroinnista puhuttaessa tulee erottaa toisistaan valmentaminen ja mentorointi. Mentorointiohjelma liittyy valmentamiseen, mutta on sitä syvällisempi käsite. Valmentamisessa on kysymys strukturoidusta tavasta vaikuttaa organisaation toimintaan ulkoapäin. Usein tavoitteena on organisaation tuloksellisuuden lisääminen ja erityisesti johdon valmentaminen. Valmentaminen on laaja käsite, joka sisältää erilaisia interventioita organisaation toiminnan muuttamiseksi haluttuun suuntaan. Mentorointiohjelma – mitä mentorointi tarkoittaa? Mentorointi on syvällisempi käsite kuin valmentaminen. Valmentaminen toki on usein osa mentorointia, mutta mentoroinnissa on kyse paljon muustakin.

Startup-Yrittäjyys
4H-Yrittäjä – Ponnahduslauta Yrittäjyyteen
by Hemron/ on 07 Sep 2021

4H-Yrittäjä – Ponnahduslauta Yrittäjyyteen

Jos olet 13-28-vuotias yrittäjyydestä kiinnostunut henkilö niin sinusta voi tulla 4H-yrittäjä. 4H-yrittäjyys on tarkoitettu niille, jotka haluavat kokeilla liikeideaansa käytännössä. Yhdistys tarjoaa turvallisen ja riskittömän tavan aloittaa yrittäjyys. Se tukee ja kouluttaa jäseniään sekä tarjoaa käytännön tukea yritystoimintaan. Esimerkiksi osa 4H-yhdistyksistä tarjoaa nuorille yrittäjille tiloja, joissa he voivat aloittaa liiketoimintansa. Se on monelle tuoreelle yrittäjälle valtava apu. 4H-yrittäjä – kuinka pääsee mukaan? Jos täyttää ikäkriteerit, 4H-yrittäjäksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä paikalliseen 4H-yhdistykseen.

Startup-Yrittäjyys
Alaikäinen Yrittäjä Voi Työskennellä Mutta Tietyt Raamit Yritykselle Ovat Olemassa
by Hemron/ on 19 Jun 2021

Alaikäinen Yrittäjä Voi Työskennellä Mutta Tietyt Raamit Yritykselle Ovat Olemassa

Kun kyseessä on alaikäinen yrittäjä, hänen toimintaansa koskevat tietyt rajoitukset. Alle 18-vuotias saa päättää itseään koskevista asioista kehitystään vastaavasti ja esimerkiksi 15 vuotta täyttänyt saa itse määrätä ansaitsemastaan omaisuudesta. Merkittävien oikeustoimien kohdalla ja esimerkiksi tärkeitä sopimuksia tehdessään alaikäinen tarvitsee suostumuksen ja allekirjoituksen edunvalvojaltaan, joka useimmissa tapauksessa on hänen huoltajansa. Suomen laki rajoittaa toiminnan alaa esimerkiksi siten, että alaikäinen ei voi anniskella alkoholia ja tehdä kauppaa alkoholituotteiden kanssa. Alaikäinen yrittäjä tekee työn mutta yrityksestä vastuussa on huoltaja Alaikäiselle soveltuu hyvin kevytyrittäjyys tai pienimuotoinen yritystoiminta yksityisenä elinkeinonharjoittajana.