Siirry suoraan sisältöön

Startup-yritykset

Tukea ja neuvoja startup-yrittäjän tielle

Startup-yritykset tähtäävät nopeaan kasvuun

Startup-yritys tunnetaan myös kasvuyritys nimellä. Nimensä mukaisesti startup on ainoastaan muutaman vuoden ikäinen, erittäin kasvuhakuinen, melko pieni ja itsenäinen yritys. Startup-yritykset ovat tunnetusti myös ketteriä ja perustuvat innovatiivisiin ja luoviin ideoihin. Liikeideansa avulla startup pyrkii keräämään ulkopuolista rahoitusta toiminnalleen esimerkiksi bisnesenkelien muodossa.

Kasvuyritys ei yleensä tuota vielä ensimmäisinä vuosinaan voittoa, koska tyypillisesti se siinä vaiheessa vasta ideoi ja kehittelee uutta tuotettaan. Kustannuksia kuitenkin syntyy tässä vaiheessa runsaasti, kun markkinointipanostukset, yritystoiminta ja tuotekehittely vievät oman osansa. Startupille onkin tässä vaiheessa tärkeää, että sen omistajalla on omaa pääomaa, jolla se pystyy kattamaan alkukustannukset tai että se saa taakseen muuta rahoitusta.

Startup tarvitsee liiketoimintasuunnitelman

Mies kirjoittaa Startup-yritykseen liittyviä tietoja paperille

Startup-yrityksen liiketoimintasuunnitelma on huolellisesti tehtynä menestyvän yrityksen perusta. Kun yrityksen toiminta on ennalta hyvin suunniteltu, ikävien yllätysten mahdollisuus pienenee. Yrittäjä pystyy myös tämän avulla muodostamaan käsityksen yrityksen kannattavuudesta ja tulevaisuuden näkymistä. Siksi erilaiset taloudelliset laskelmat ovat tärkeä osa suunnitelmaa.

Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä työkalu yrittäjälle, jonka avulla hän pystyy arvioimaan liiketoimintaansa monelta eri kantilta. Suunnitelmaa rakennettaessa yrittäjälle voi paljastua omat heikkoudet, aukot omissa tiedoissa ja kehittämisen kohteet. Liiketoimintasuunnitelman esittämistä vaaditaan usein myös silloin, kun käydään keskustelua ulkopuolisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi mahdollisten rahoittajien tai uusien liikekumppanien tapaamisessa.

Liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma
eivät ole sama asia

Termit liikeidea ja liiketoimintasuunnitelma ovat tuttuja monille yritystoimintaa harjoittaville ja muille yrittäjämielisille. Joskus nämä sanat saattavat myös sekoittua keskenään. Liiketoimintasuunnitelma on koko liiketoiminnan kattava paketti, kun taas liikeidea on pieni liiketoimintasuunnitelmaan kuuluva osa. Liikeidea vastaa kysymykseen, miten yritys aikoo liiketoimintansa toteuttaa. Liikeideassa on yleensä kolme osaa, joissa vastataan kysymyksiin mitä, kenelle ja miten.

Liikeidea on parhaimmillaan silloin, kun se erottuu selkeästi muista alan kilpailijoista. Sen on oltava myös uskottava ja potentiaalisten asiakkaiden arvostama. On myös tärkeää yrityksen toiminnan kannalta, että yritys herättää heidän kiinnostuksensa. Toteuttamisen arvoinen konsepti myös varmistaa että toiminta on taloudellisesti kannattavaa ja siten yrityksen rahoitus ulkopuolisten tahojen avulla on helpompi järjestää.

Startup-yritykset tunnetaan
innovatiivisista ideoistaan

Startup-yritykset luovat mielikuvan kooltaan pienistä, mutta vikkelistä toimijoista, jotka kehittelevät välillä jopa hulluilta tuntuvia tuotteita ja palveluita. Tämä on kuitenkin hyvin tyypillistä silloin, kun toimija on edelläkävijä alallaan. Suomessa etenkin pelialalta on noussut nopeasti kasvavia kansainvälistyviä yrityksiä. Vaikka ideat saattavat olla hyvinkin innovatiivisia, on tärkeää pitää mielessä, että liikeidea pidetään liiketoimintalähtöisenä, jotta sen ymmärtävät muutkin kuin alan asiantuntijat.

Vaikka startup-yritykset liitetään usein innovaatioihin, mikä tahansa yritys voi kasvaa ja kehittyä innovaatioiden avulla. Innovaatio voi olla uusi tuote tai palvelu, mutta se voi olla myös yrityksen uusi tapa toimia tai erikseen kehitelty tuotantotapa. Kasvuyritys on kuitenkin siitä ideaalissa tilanteessa, että se voi rakentaa yrityksensä innovatiivisesti aivan alusta alkaen ilman jo olemassa olevien rakenteiden taakkaa.

Startup-yritykset tarvitsevat liikeidean

Uudella yrityksellä on paljon huomioitavaa

Aloittelevan yrityksen, oli se sitten perinteinen tai startup, on otettava lukuisia asioita huomioon. Etenkin startup-yritykset ovat kovan paineen alla, koska niiden tavoitteena on kasvaa nopeassa tahdissa ja tavallisesti vähäisin resurssein. Startup-yrittäjän kannattaa kuitenkin muistaa se, että apua on myös saatavilla. Ihan kaikkea ei tarvitse selvittää yksin, vaan erilaiset toimijat tarjoavat yrittäjälle asiantuntija-apua.

Startup-yrittäjät voivat hakea tukea toiminnalleen niin kunnallisilta toimijoilta kuten myös yksityisiltä yrityksiltä. Kunnalliset palvelut tarjoavat tyypillisesti maksuttomia tapahtumia ja apuja verkostojen luomiseen, kun taas yksityisten hintaluokka vaihtelee avun tarpeen mukaan.

Apua startupille

Startup-yrityksille on tarjolla erilaisia mentorointiohjelmia. Valmennuksen avulla startup voi kehittää omaa toimintaansa esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman hiomisen, rahoituslähteiden kartoittamisen, menestyvän tiimin tai oman yritystoimintansa esittelyn harjaantumisen osalta.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelman hiominen ja liikeidean terävöittäminen

Rahoitus

Yrityksen rahoituksen hakeminen

Yritysesittely

Yritysesittelyn valmistaminen eri sidosryhmille

Mentorointi

Asiantuntijan avulla oman liikeidean kirkastaminen

Viimeisimmät artikkelit

Hyvä hissipuhe
Startup-yrittäjyys

Millainen on hyvä hissipuhe

Mikä oikeastaan on hissipuhe? Sitä ei ole sinällään tarkoitettu esitettäväksi hississä vaan nimitys tulee siitä, että puhe on suhteellisen lyhyt. Sitä voisi kuvailla sen mittaiseksi,

Lue lisää »
Esineitä pöydällä
Startup-yrittäjyys

Urasuunnittelu

Urasuunnittelu on hyvä työkalu silloin, kun haluaa suunnitella omaa tulevaisuutta. Ota täältä vinkit haltuun urasuunnitelmaan liittyen!

Lue lisää »
Jos olet 13-28-vuotias yrittäjyydestä kiinnostunut, niin sinusta voi tulla 4H-yrittäjä.
Startup-yrittäjyys

4H-yrittäjä – ponnahduslauta yrittäjyyteen

Jos olet 13-28-vuotias yrittäjyydestä kiinnostunut henkilö niin sinusta voi tulla 4H-yrittäjä. 4H-yrittäjyys on tarkoitettu niille, jotka haluavat kokeilla liikeideaansa käytännössä. Yhdistys tarjoaa turvallisen ja riskittömän

Lue lisää »