Viimeisimmät Artikkelit

Startup-Yrittäjyys
Millainen On Hyvä Hissipuhe
by Hemron/ on 30 Jul 2022

Millainen On Hyvä Hissipuhe

Mikä oikeastaan on hissipuhe? Sitä ei ole sinällään tarkoitettu esitettäväksi hississä vaan nimitys tulee siitä, että puhe on suhteellisen lyhyt. Sitä voisi kuvailla sen mittaiseksi, että hissimatkan aikana kykenisi kaikki tarvittavan tiedon kertomaan hyvin tiivistetysti sekä jollakin järkevällä tavalla jäsennellysti. Sitä voisi kuvailla kahdella sanalla eli lyhyt ja ohimenevä. Se voi myös olla käyntikortti, joita nykyään ei enää jaella niin kuin ennen. Hyvä hissipuhe vastaa kysymyksiin mitä, kenelle ja miksi. Kyse voi siis olla tuotteen myymisestä, itsensä esittelemisestä tai muusta lyhyestä asiasta.

Startup-Yrittäjyys
Tärkeimmät Yrittäjän Ominaisuudet
by Hemron/ on 23 May 2022

Tärkeimmät Yrittäjän Ominaisuudet

Yrittäjän ominaisuudet ovat sellaisia, että ne auttavat yrittäjää menestymään paremmin. Usein kuuleekin puhuttavan, että yrittäjällä tulisi olla tietynlaisia ominaisuuksia, jotta hänen on mahdollista menestyä. Yleensä yrittäjäksi kuvaillaan sellaisia ihmisiä, jotka ovat rohkeita, itsenäisiä ja kestävät hyvin stressiä. Jos sinulla on tällaisia ominaisuuksia, kannattaa harkita yrittäjäksi ryhtymistä. Se voi nimittäin mahdollistaa itsenäisemmän elämän ja hyvät tulot, mikäli kaikki menee sopivalla tavalla. Yrittäjän ominaisuudet esittelyssä Jotta yrittäjä voi menestyä, hänen tulee olla valmis tekemään töitä.

Startup-Yrittäjyys
Urasuunnittelu
by Hemron/ on 31 Dec 2021

Urasuunnittelu

Urasuunnittelu kuuluu niiden ihmisten elämään, jotka haluavat edetä työelämässä pitkälle. Jokaisen tulisi ainakin jollakin tasolla pohtia omaa uraansa työelämässä. Työ on hyvin keskeinen osa ihmisten arkea, sillä suurin osa päivästä kulutetaan työn parissa. Jos se ei täytä suurta osaa päivästä tuntien muodossa, yleensä se imee ainakin energiat hyvin tehokkaasti. Hyvä työura vaatii hieman suunnittelua ja ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä. Urasuunnittelu – aloita opiskelemisesta Opiskelu ja urasuunnitteluvalmiudet kulkevat käsi kädessä. Nykyään länsimaissa on tilanne, jossa suurin osa työstä vaatii kouluttautumista.

Startup-Yrittäjyys
Mentorointiohjelma – Kohti Tuloksellista Johtamista
by Hemron/ on 25 Oct 2021

Mentorointiohjelma – Kohti Tuloksellista Johtamista

Tänä päivänä yritysjohdon mentoroinnin hyödyt on vahvasti tunnistettu yritysmaailmassa. Mentoroinnista puhuttaessa tulee erottaa toisistaan valmentaminen ja mentorointi. Mentorointiohjelma liittyy valmentamiseen, mutta on sitä syvällisempi käsite. Valmentamisessa on kysymys strukturoidusta tavasta vaikuttaa organisaation toimintaan ulkoapäin. Usein tavoitteena on organisaation tuloksellisuuden lisääminen ja erityisesti johdon valmentaminen. Valmentaminen on laaja käsite, joka sisältää erilaisia interventioita organisaation toiminnan muuttamiseksi haluttuun suuntaan. Mentorointiohjelma – mitä mentorointi tarkoittaa? Mentorointi on syvällisempi käsite kuin valmentaminen. Valmentaminen toki on usein osa mentorointia, mutta mentoroinnissa on kyse paljon muustakin.

Startup-Yrittäjyys
4H-Yrittäjä – Ponnahduslauta Yrittäjyyteen
by Hemron/ on 07 Sep 2021

4H-Yrittäjä – Ponnahduslauta Yrittäjyyteen

Jos olet 13-28-vuotias yrittäjyydestä kiinnostunut henkilö niin sinusta voi tulla 4H-yrittäjä. 4H-yrittäjyys on tarkoitettu niille, jotka haluavat kokeilla liikeideaansa käytännössä. Yhdistys tarjoaa turvallisen ja riskittömän tavan aloittaa yrittäjyys. Se tukee ja kouluttaa jäseniään sekä tarjoaa käytännön tukea yritystoimintaan. Esimerkiksi osa 4H-yhdistyksistä tarjoaa nuorille yrittäjille tiloja, joissa he voivat aloittaa liiketoimintansa. Se on monelle tuoreelle yrittäjälle valtava apu. 4H-yrittäjä – kuinka pääsee mukaan? Jos täyttää ikäkriteerit, 4H-yrittäjäksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä paikalliseen 4H-yhdistykseen.

Startup-Yrittäjyys
Alaikäinen Yrittäjä Voi Työskennellä Mutta Tietyt Raamit Yritykselle Ovat Olemassa
by Hemron/ on 19 Jun 2021

Alaikäinen Yrittäjä Voi Työskennellä Mutta Tietyt Raamit Yritykselle Ovat Olemassa

Kun kyseessä on alaikäinen yrittäjä, hänen toimintaansa koskevat tietyt rajoitukset. Alle 18-vuotias saa päättää itseään koskevista asioista kehitystään vastaavasti ja esimerkiksi 15 vuotta täyttänyt saa itse määrätä ansaitsemastaan omaisuudesta. Merkittävien oikeustoimien kohdalla ja esimerkiksi tärkeitä sopimuksia tehdessään alaikäinen tarvitsee suostumuksen ja allekirjoituksen edunvalvojaltaan, joka useimmissa tapauksessa on hänen huoltajansa. Suomen laki rajoittaa toiminnan alaa esimerkiksi siten, että alaikäinen ei voi anniskella alkoholia ja tehdä kauppaa alkoholituotteiden kanssa. Alaikäinen yrittäjä tekee työn mutta yrityksestä vastuussa on huoltaja Alaikäiselle soveltuu hyvin kevytyrittäjyys tai pienimuotoinen yritystoiminta yksityisenä elinkeinonharjoittajana.

Startup-Yrittäjyys
Riskisijoittaja Ottaa Riskejä
by Hemron/ on 30 Mar 2021

Riskisijoittaja Ottaa Riskejä

Riskisijoittaja on nimensä mukaisesti sijoittaja, joka tykkää ottaa riskejä. Yleensä riskisijoittajat etsivät vasta toimintansa aloittaneita yrityksiä, joilla on kuitenkin suuri kasvupotentiaali. Sijoittaminen startup-yrityksiin on riskialtista, mutta saattaa palkita sijoittajan todella suurilla voitoilla. Osa sijoituksista tulee aina menemään huonosti, sillä riskit ovat suuret ja epäonnistumisiakin tulee lähes varmasti. Usein kuitenkin riittää se, että yksi sijoituksista osuu oikein, jolloin sen tuomat voitot kattavat muista sijoituksista tulleet tappiot. Riskisijoittaja etsii potentiaalia Kun riskisijoittaja etsii sopivaa kohdetta, hän käy tarkasti läpi yritykseen liittyviä asioita.

Startup-Yrittäjyys
Startup-Yrittäjä Tarvitsee Pelisilmää
by Hemron/ on 08 Feb 2021

Startup-Yrittäjä Tarvitsee Pelisilmää

Startup-yritys on pienestä ponnistava yritys, joka tähtää nopeaan kasvuun. Tämä vaatiikin sitä, että startup-yrittäjä on alusta asti tietoinen siitä, mitä yrityksen ylläpitäminen ja kasvattaminen vaatii. Yritystoiminnan kannattava pito vaatii monenlaisia resursseja, kuten esimerkiksi hyviä työntekijöitä, rahoitusta ja omistajan omia henkisiä voimavaroja. Yrityshautomo on joillekin yrittäjille tärkeä apu, koska se tukee yrityksen perustamisessa ja kehittämisessä. Lisäksi sen kautta voi saada tukea, ohjausta ja neuvontaa. Startup-yrittäjä voi ottaa yhteyttä paikalliseen yrityshautomoon, kun sillä on uusi ja innovatiivinen tuote- tai palveluidea, ja halu perustaa yritys idean saamiseksi käytäntöön.