Liiketoimintasuunnitelma

on startup-yrityksen tärkeä työkalu

Hyvä liiketoimintasuunnitelma ei takaa startup-yrityksen menestystä, mutta se toimii hyvänä signaalina sille, että yrityksen johto on miettinyt huolellisesti yritystoimintaa joka akselilta. Huomioon otettavia asioita ovat muun muassa ulkoiset asiat, kuten markkinoiden koko, kilpailu ja asiakkaan tarpeet. 

Muita tutkittavia seikkoja ovat rahoitus, resurssit sekä käytännön toteutus ja riskit. Innovaatiotoiminta on myös tärkeä osa yrityksen kasvun ja kehityksen kannalta ja se nivoutuu hyvin yhteen liiketoimintasuunnitelmaa rakennettaessa. Toiminta kun edistää ideoiden syntymistä ja kehittämistä siten, että ne saadaan vietyä käytäntöön, mikä on yrittäjälle erittäin tärkeää, jotta tuote tai palvelu saadaan jonain päivänä tarjolle.

Liiketoimintasuunnitelma on yritykselle hyvä paikka tarkastella omaa toimintaansa kriittisesti ja varmistaa, että liiketoiminta on kannattavaa. Joillekin saattaa tulla yllätyksenä, että startup-yrittäjyys ei useimmiten ole mikään kultakaivos yrityksen ensimmäisinä toimintavuosina.

Startup-yrittäjyys ja hissipuheen merkitys

Startup-yrittäjän arki ei pyöri pelkästään yrityksen ja sen tuotteiden ja palvelujen ympärillä, vaan on myös tärkeää luoda verkostoja ja viestiä aktiivisesti toiminnastaan ulkopuolisille sidosryhmille. Joku on saattanut kuulla puhuttavan yrittäjän hissipuheesta ja sen tärkeydestä.

Hissipuhe on iskevä ja kompakti esitys, jonka tarkoituksena on luoda positiivinen mielikuva yrityksestä ja se päämääristä. Hissipuheen kohde vaihtelee, mutta usein se pidetään sellaiselle taholle, jonka jatkossa toivotaan ryhtyvän sijoittamaan yritykseen tai potentiaaliselle asiakkaalle. Koska hissipuheen tiedetään olevan tärkeä osa yrityksen asian esille tuomisessa, sen valmistamiseen saatetaan pyytää ulkopuolista apua.

Liiketoimintasuunnitelma on yrityksen tärkeä dokumentti

Mitä hissipuheen tulisi sisältää?

Liiketoimintasuunnitelma ja hissipuhe

Hyvä hissipuhe on niin lyhyt, että nimensä mukaisesti sen ehtisi pitää vaikka hississä potentiaaliselle asiakkaalle tai rahoittajalle. Tässä lyhyessä ajassa pitäisi kuitenkin pystyä vakuuttamaan vastapuoli siitä, että yrityksessä on jotain sellaista, että siitä kannattaa ottaa enemmän selvää. Puhetta kannattaa harjoitella useaan kertaan ja jopa nauhoittaa, jotta tarina on iskostunut selkäytimeen.

Hissipuheen tulisi antaa vastaus kysymyksiin, kuten miksi tämä asia on tärkeä ja minkä ongelman tuote tai palvelu ratkaisee. Lisäksi tulee muistaa kertoa kohdemarkkinoista ja ansaintamallista. Puheen aikana on muistettava myös kertoa tiimistä, koska paraskin suunnitelma on korkeintaan yhtä hyvä kuin henkilöt, jotka sen toteuttavat. Yrittäjän tulee muistaa myös kertoa, miten yrityksen rahoitus on suunnitelmissa järjestää.

Liiketoimintasuunnitelma ja ulkopuolinen apu

Monet yrittäjät saattavat ennakkoon ajatella, että liiketoimintasuunnitelma on haastava ja kovatöinen toteuttaa. Sen tekemiseen ei kuitenkaan kannata suhtautua kuin pakkopullaan. Tämä kirjallinen dokumentti on toiminnan kannalta melkeinpä edellytys, mikäli startup-yritykset toivovat jatkossa saavansa joko ulkopuolista rahoitusta tai yhteistyökumppaneita. 

Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä kannattaa usein hyödyntää ulkopuolisia asiantuntijoita, joiden kanssa ajatusten ja tekstin jäsentäminen saattaa helpottua. Netistä voi hakea myös valmiita malleja ja oppaita, joiden avulla startup-yrittäjä saa oikeanlaisen rungon liiketoimintasuunnitelmalleen.

Ulkopuolista apua saatetaan myös tarvita silloin, kun ideasta halutaan siirtyä konkreettiseen toimintaan. Tätä kutsutaan nimellä innovaatiotoiminta. Vaikka termi saattaa kuulostaa vaikeaselkoiselta, se yksinkertaisimmillaan tarkoittaa vanhan toimintatavan kehittämistä tai uudistamista. Ideasta siis tehdään totta! Startupit ovat tunnettuja innovatiivisesta luonteestaan. Ne kuitenkin loppujen lopuksi vastaavat asiakkaiden tarpeeseen tai löytävät ratkaisun ongelmaan esimerkiksi uuden kehittelemänsä tekniikan avulla.

Liiketoimintasuunnitelma ja asiantuntija-apu