Yrityksen rahoitus

on yritystoiminnan kulmakivi

Yrityksen alkutaipaleella yritykselle tehdään liiketoimintasuunnitelma. Suunnitelmassa kiteytetään koko yrityksen toiminta ja lasketaan kannattavuuslaskelmat. Liiketoimintasuunnitelma on erittäin tärkeä työkalu startup-yrittäjälle, koska se hyvin tehtynä vaatii pohtimaan yrityksen toimintaa joka kantilta. Suunnitelman esittämistä vaativat usein myös ulkopuoliset tahot, kun keskustellaan yhteistyökuvioista tai haetaan ulkopuolista rahoitusta. 

Perinteisesti yrityksen rahoitus järjestyy kolmesta eri lähteestä, kuten yrittäjän omasta pussista, erilaisista lainoista tai mahdollisista avustuksista. Innovaatioseteli on myös yksi vaihtoehto, mikäli startup tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta yritystoiminnan tueksi. Seteli myönnetään yritykselle, jonka uudella tuote- tai palveluidealla on kansainvälistä kasvupotentiaalia, mutta sen jatkokehitykseen tarvitaan lisätukea.

Yrityksen rahoitus on mahdollista järjestää myös muilla tavoilla. Etenkin startup-yrityksistä puhuttaessa, bisnesenkeli saattaa osallistua toimintaan yritystä tukemalla. Joskus tämän tyyppisestä ulkopuolisesta rahoittajasta käytetään myös nimitystä enkelisijoittaja.

Bisnesenkeli tukee yrittäjää usealla tavalla

Yrityksen rahoitus ja bisnesenkelit

Bisnesenkelien rooli kasvuyritysten toiminnan edistäjänä on merkittävä. Enkelisijoittaja sijoittaa yritykseen tyypillisesti rahallisesti, mutta yhtä tärkeää on bisnesenkelien antama mentorointi ja laajat verkostot. Enkelisijoittaja on tyypillisesti varakas ja hyvin menestynyt henkilö, jolla itsellään on myös yrittäjätaustaa.

Mistä nuori startup voi sitten löytää itselleen enkelisijoittajan? Yksi tapa on osallistua erilaisiin startup-tapahtumiin, joissa yrittäjien ja sijoittajien on mahdollista verkostoitua. Kontakteja voi myös luoda tiettyjen enkeliyhdistysten kautta. Jotkut sijoittajista toimivat sijoitusyritysten kautta, joista osa on erikoistunut vain tiettyihin erikoisaloihin, kuten esimerkiksi pelialaan tai cleantech-yrityksiin.

Joukkorahoitus ja julkiset rahoittajat

Yllä mainittujen bisnesenkelien ja sijoitusyritysten lisäksi, startup-yrityksellä on myös muita lukuisia rahoitusvaihtoehtoja, kuten esimerkiksi joukkorahoitus ja julkinen rahoitus. Joukkorahoituksen saralla on pelkästään Suomessa toimivia alustoja, mutta lisäksi on myös valittavana lukuisia kansainvälisesti toimivia alustoja. Kansainväliset alustat ovat erityisen hyviä silloin, kun yritys tähtää kansainvälisille markkinoille. Startup voi hakea joukkorahoitusta sijoitus- tai lahjoituspohjaisesti.

Aloittava yritys voi myös hakea julkista rahoitusta. Usein tällöin hakeudutaan Finnveran tai ELY-keskuksen puheille. Nämä julkiset toimijat rahoittavat startuppeja erityisesti niiden taipaleen alussa. Kun toimintaa ollaan vasta polkaisemassa kunnolla käyntiin, kyseeseen voi tulla esimerkiksi starttiraha. Kuten useat ulkopuoliset rahoittajat, myös julkiset rahoittajat haluavat tavallisesti nähdä, että liiketoimintasuunnitelma on valmis, ennen kuin keskustelut rahoituksesta aloitetaan konkreettisesti.

Yrityksen rahoitus ulkopuolisen rahoittajan kautta

Yrityksen rahoitus ja muu tuki

Yrityksen rahoitus ja neuvonta

Yrityksen rahoitus on tärkeä osa-alue yritystoiminnan kasvua ja jatkuvuutta silmällä pitäen. Monenlaisten rahoitusvaihtoehtojen lisäksi, voivat startup-yritykset yrityksen alkutaipaleella saada myös mentorointitukea ja apua verkostojen luomiseen. Startup-yrittäjän kannattaa siten miettiä tarkkaan sitä, minkälaista rahoitusta yritys tarvitsee ja onko tarve pelkästään rahallista vai olisiko jokin muu tuki yritykselle vielä hyödyllisempää. Yrittäjän on myös tärkeää tehdä päätös siitä, haluaako se pitää langat tiukasti omissa käsissään, vai onko se valmis luovuttamaan päätöksentekoa myös yrityksen ulkopuolisille tahoille.

Joskus yrittäjä saattaa kokea, että se tarvitsee lisätietoa ja -osaamista ulkopuoliselta asiantuntijalta. Enkelisijoittajan mentoroinnin lisäksi yritys voi hakea avustusta, jolla voi ostaa uutta osaamista ja tietoa yrityksen tueksi. Tällöin kuvaan astuu innovaatioseteli. Innovaatiosetelin saamiseksi vaaditaan, että yrityksellä on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea. Asiantuntijapalveluita voidaan hankkia muun muassa innovaatiopalveluja tarjoavilta yrityksiltä, oppilaitoksilta ja tutkimusorganisaatioilta.