Mentorointiohjelma – Kohti Tuloksellista Johtamista

post thumb
Startup-Yrittäjyys
kirjoittanut Hemron/ 25 Oct 2021

Mentorointiohjelma – Kohti Tuloksellista Johtamista

Tänä päivänä yritysjohdon mentoroinnin hyödyt on vahvasti tunnistettu yritysmaailmassa. Mentoroinnista puhuttaessa tulee erottaa toisistaan valmentaminen ja mentorointi. Mentorointiohjelma liittyy valmentamiseen, mutta on sitä syvällisempi käsite. Valmentamisessa on kysymys strukturoidusta tavasta vaikuttaa organisaation toimintaan ulkoapäin. Usein tavoitteena on organisaation tuloksellisuuden lisääminen ja erityisesti johdon valmentaminen. Valmentaminen on laaja käsite, joka sisältää erilaisia interventioita organisaation toiminnan muuttamiseksi haluttuun suuntaan.

Mentorointiohjelma – mitä mentorointi tarkoittaa?

Mentorointi on syvällisempi käsite kuin valmentaminen. Valmentaminen toki on usein osa mentorointia, mutta mentoroinnissa on kyse paljon muustakin. Mentorointi on perinteisesti käsitetty kokeneen henkilön antamaksi valmennukseksi alalla vähemmän aikaa olleelle johtajalle tai asiantuntijalle. Mentoroinnissa suhde on paljon henkilökohtaisempi kuin valmennuksessa. Mentoroinnin tavoitteena on rakentaa mentorin ja mentoroitavan välille tiivis luottamussuhde. Mentorointiohjelmia on monenlaisia, kuten naisjohtajien mentorointiohjelma.

Mentoroinnissa on siis kyse paljon valmentamista syvällisemmästä lähestymistavasta. Lisäksi valmentaminen ostetaan organisaation ulkopuolelta valmennusyrityksen tuottamana palveluna. Usein johdolle jää valmennuksesta vaikutelma, että joku kävi ja lähti. Mentoroinnissa sen sijaan pyritään pitkäaikaisempaan vaikutukseen ja mentorointi usein toteutetaan organisaation sisäisenä valmentamisena, jossa esimerkiksi entinen johtaja valmentaa uutta johtajaa taustalla vaikeissa kysymyksissä.

Naisjohtajien mentorointiohjelma

Mentorointiohjelma tarjoaa yritykselle syvällisemmän tavan opastaa johtajia kuin yritysvalmennus. Mentoroinnissa on perusvalmentamisen lisäksi tavoitteena juurruttaa kokemusta mentoroitaviin ja siirtää hiljaista tietoa ja käytäntöjä eteenpäin. Toki myös mentoria voi kyseenalaistaa ja myös mentori voi oppia mentoroitavalta. Mentoroinnin tavoitteena ei olekaan pelkästään tehokkuuden lisääntyminen, vaan henkilökohtainen kasvu ja kehittyminen johtajana ja kokemuksen kautta oppiminen. Näin ollen mentorointisuhde onkin perusvalmennusta pidempiaikainen.

Naisia on johtoportaassa nykyään paljon aikaisempaa enemmän. Sen takia naisjohtajille on kehitetty aivan omia mentorointiohjelmia, jotka huomioivat johtamisen ja sukupuolen. Mentorointia voi toteuttaa monella tavalla. Yksi suosittu tapa on se, että vanhempi työntekijä toimii mentorina nuoremmille. Mentorointiohjelma voidaan räätälöidä aina tilanteen mukaan. Kysymys on kuitenkin intensiivisestä ja kohdennetusta vuorovaikutustyöstä, jonka tavoitteena on mentoroitavan kehittäminen.

Mentorointiohjelma – työtä ja vapaa-aikaa oikeassa suhteessa

Työ ja vapaa-aika menevät helposti sekaisin tehtäessä vaativaa asiantuntija tai johtamistyötä. Jaksamisen kannalta on kuitenkin tärkeää erottaa työ ja vapaa-aika selkeästi toisistaan. Aina se ei tietenkään ole mahdollista, koska työajatukset väkisinkin tulevat toisinaan mieleen myös vapaa-ajalla. Työstä irti pääsemisessä auttaa rentoutuminen vaikkapa elokuvan katselu tai live nettikasino pelaaminen. Tärkeintä on saada ajatukset pois työstä muuhun mielekkääseen tekemiseen, tai vaan oleskeluun ja lepäämiseen.

Työssä jaksamisessa auttaa myös niinkin yksinkertainen asia, kuin muistilistat. Yrittäjän muistilista on erittäin tarpeellinen. Voit kirjata ylös asiat siinä järjestyksessä kun ne tulee hoitaa. Kalenterinhallinta on tässä avainasemassa. Kokenut mentori voi myös auttaa sinua työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa. Kokemuksen kautta näihin asioihin tulee varmuutta.

Mentorointiohjelma – kohti kestävää johtamista

Valmennusmarkkinoilla epäpätevät ja huonoa palautetta saavat valmentajat tippuvat nopeasti bisneksestä pois. Mentoreiden kohdalla on myös helposti vaara, että liian itsevarma ja kokenut entinen johtaja voi olla liikaa aloittelevalla johtajalle. Mentorilta vaaditaan myös nöyryyttä ja kykyä ja halua oppia koko ajan uutta. Parhaimmat mentorit ovatkin dialogisessa suhteessa mentoroitavien kanssa. Mentorointi ei ole vain liiketoimintasuunnitelma opetusta, vaan paljon enemmän.

Parhaat mentorit ovat tiedon ja oppisen edessä nöyriä ja ymmärtävät sen, että heidän oma tietonsakin on vajavaista. Toisinaan käy myös niin, että mentorin osaaminen on liiankin korkealla tasolla suhteessa mentoroitavaan ja he pitävät tiettyjä perusasioita sanomattakin selvinä.

Jos mentori pitää itsestään selvinä joitakin alan perusteita, niin mentorointi jää puutteelliseksi ja pahimmassa tapauksessa kääntyy itseään vastaan. Hyvä mentori ymmärtää, että Roomaakaan ei rakennettu päivässä ja samoin johtajana pitää aloittaa aivan perusteista. Hyvä mentori ei voi myöskään tehdä oletuksia mentoroitavan kyvyistä, ellei tiedä etukäteen niistä varmasti. Laadukas mentorointiohjelma lähtee perusteista ja etenee vähitellen kohti edistyneempää tasoa.