Urasuunnittelu

post thumb
Startup-Yrittäjyys
kirjoittanut Hemron/ 31 Dec 2021

Urasuunnittelu

Urasuunnittelu kuuluu niiden ihmisten elämään, jotka haluavat edetä työelämässä pitkälle. Jokaisen tulisi ainakin jollakin tasolla pohtia omaa uraansa työelämässä. Työ on hyvin keskeinen osa ihmisten arkea, sillä suurin osa päivästä kulutetaan työn parissa. Jos se ei täytä suurta osaa päivästä tuntien muodossa, yleensä se imee ainakin energiat hyvin tehokkaasti. Hyvä työura vaatii hieman suunnittelua ja ennen kaikkea pitkäjänteisyyttä.

Urasuunnittelu – aloita opiskelemisesta

Opiskelu ja urasuunnitteluvalmiudet kulkevat käsi kädessä. Nykyään länsimaissa on tilanne, jossa suurin osa työstä vaatii kouluttautumista. Lisäksi useat työpaikat ovat sellaisia, joissa tarvitaan jotain erityistä asiantuntijuutta. Usein asiantuntijuuden hankkiminen vaatii pitkää koulutusta ja luontaista kiinnostusta asiaa kohtaan. Länsimaat ovat pitkälle kehittyneitä yhteiskuntia, joissa osaamisen merkitys korostuu. Tämän takia koulutuksesta on tulossa yhä tärkeämpi asia tulevaisuuden kannalta.

Jos olet pohtimassa jatko-opintoa, kannattaa ottaa monta asiaa huomioon. Ensinnäkin on hyvä pohtia sitä, mitkä asiat yhteiskunnassa tai työelämässä kiinnostavat sinua. Näin itseään on helpompi motivoida jatkamaan opiskelua, koska saa opiskella sellaista aihetta, mikä kiinnostaa. Tämän lisäksi on tärkeä pohtia sitä, minkälaiset työmahdollisuudet alalla ovat. Nykyään työmarkkinoilla pelkkä tutkintotodistus ei välttämättä riitä, sillä se ei välttämättä takaa sellaista osaamista, jota työnantajat haluavat.

Opiskelu ja urasuunnitteluvalmiudet – tee taustatyötä

Urasuunnittelu on pitkän linjan suunnitelma, jonka toteuttamisessa saattaa kestää useita vuosia. Tämän takia kunnollisen taustatyön tekeminen on tärkeää. Mikäli olet vielä nuori ja juuri päässyt esimerkiksi lukiosta, kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen. Työalan asiantuntijat osaavat kertoa sinulle siitä, minkälainen työtilanne eri ammateissa on ja minkälaiset tulevaisuuden näkymät alalla on. Toisille aloille voi olla todella vaikea työllistyä, sillä työmarkkinoilla ei välttämättä ole tarvetta kaikenlaiselle osaamiselle.

Koska urasuunnittelu on pitkän ajan suunnitelma, monia asioita voi olla vaikea ennustaa. Vaikka työmarkkinoilla olisi juuri tällä hetkellä huutava pula sähköalan osaajista, tilanne saattaa olla täysin erilainen viiden vuoden kuluttua. Tämän takia erilaisiin aloihin on hyvä suhtautua kriittisesti ja suosia sellaisia aloja, joilla on todennäköisesti hyvät kasvunäkymät.

Kryptovaluutat saattavat olla tulevaisuuden valuutta

Aivan kuten rahamarkkinoita on vaikea ennustaa, se pätee samalla tavalla myös tulevaisuuden työmarkkinoihin. Esimerkiksi kryptovaluutat löivät läpi isosti 2010-luvun aikana, ja tulevaisuudessa niihin liittyvä osaaminen on monien työnantajien toiveissa. Litecoin voi olla hyvinkin tulevaisuudessa euron kaltainen valuutta, jolla voi maksaa ostoksia laajasti eri verkkokaupoissa. Vaikka kryptovaluuttoihin liittyvää osaamista ei juurikaan tarvita Suomessa vuonna 2022, tilanne saattaa olla täysin erilainen vuosikymmenen lopussa.

Perhevapaalta paluu työelämään voi olla haastaa erityisesti silloin, jos sinulla ei ole vakituista työpaikkaa. Lapsen syntymä vaikuttaa suuresti vanhempien elämään, mikä tulee ottaa myös huomioon urasuunnitelmassa. Yhdessä kryptovaluuttojen, muuttuvien poliittisten tilanteiden ja taloussuhdanteiden kanssa urasuunnitelmaa on hyvä myös päivittää, mikäli tilanteet muuttuvat riittävästi.

Urasuunnittelu – yrittäjäksi ryhtyminen

Viime vuosikymmenen aikana Suomessa on tapahtunut suuri muutos yrittäjyyteen liittyen. Nykyään ihmisiä kannustetaan yhä enemmän yrittäjiksi. Tämä on mahdollista lähinnä sen takia, että ihmiset ovat koulutettuja ja heiltä löytyy korkeatasoista osaamista. Mikäli sopivaa työpaikkaa ei tahdo löytyä opiskelujen jälkeen, voit aina kokeilla yrittäjyyttä. Yrityksen rahoitus voi olla haastavaa, mutta yhteiskunnalla on tarjota siihen tukia varsinkin uran alkuvaiheessa.

Uudet yrittäjät voivat hakea starttirahaa, jota TE-keskus maksaa tietyn ajan siitä, kun yritys on perustettu. Lisäksi Suomessa toimii useita eri instituutioita, joiden kautta on mahdollista saada rahoitusta yritykselle. Näitä ovat esimerkiksi Kopiosto sekä Business Finland, jotka myöntävät apurahoja tai lainoja uusille yrityksille.

Urasuunnittelu on tärkeä osa ihmisen elämää, mikäli haluaa edetä työurallaan. Toisaalta monet ihmiset eivät juurikaan suunnittele työelämäänsä, vaan tarttuvat uusiin haasteisiin aina silloin, kun niitä sattuu tulemaan vastaan. Pienellä suunnittelulla voi kuitenkin tehdä tulevaisuuden helpommaksi itselleen. Lisäksi hyvä suunnitelma auttaa ihmistä etenemään työtehtävissä siten, että työt pysyvät mielenkiintoisina ja sopivan haastavina.