Startup-Yrittäjä Tarvitsee Pelisilmää

post thumb
Startup-Yrittäjyys
kirjoittanut Hemron/ 08 Feb 2021

Startup-Yrittäjä Tarvitsee Pelisilmää

Startup-yritys on pienestä ponnistava yritys, joka tähtää nopeaan kasvuun. Tämä vaatiikin sitä, että startup-yrittäjä on alusta asti tietoinen siitä, mitä yrityksen ylläpitäminen ja kasvattaminen vaatii. Yritystoiminnan kannattava pito vaatii monenlaisia resursseja, kuten esimerkiksi hyviä työntekijöitä, rahoitusta ja omistajan omia henkisiä voimavaroja. Yrityshautomo on joillekin yrittäjille tärkeä apu, koska se tukee yrityksen perustamisessa ja kehittämisessä. Lisäksi sen kautta voi saada tukea, ohjausta ja neuvontaa.

Startup-yrittäjä voi ottaa yhteyttä paikalliseen yrityshautomoon, kun sillä on uusi ja innovatiivinen tuote- tai palveluidea, ja halu perustaa yritys idean saamiseksi käytäntöön. Yrityshautomon kautta yrittäjä voi saada asiantuntijapalveluita käyttöönsä esimerkiksi liikeidean arvioimiseen.

Startup-yrittäjän tarvitsemat ominaisuudet

Monesti puhuttaessa startup-yrityksistä ja yrityksen menestymisen mahdollisuuksista, keskitytään ainoastaan sellaisiin seikkoihin, jotka löytyvät myös yrityksen liiketoimintasuunnitelmasta. Suunnitelmassa startup-yritykset arvioivat muun muassa tuotteitansa, markkinoita ja kilpailijoita, riskienhallintaa ja yrityksen rahoitusta. Liiketoimintasuunnitelman avulla yrittäjän on helpompi muodostaa kuva siitä, onko yrityksellä edellytykset kannattavalle bisnestoiminnalle.

Harvemmin kuitenkaan kuulee puhuttavan yrittäjän henkilökohtaisista ominaisuuksista. Startup-yrittäjä on lopuksi se, joka on vastuussa yrityksen toiminnasta ja liikeidean kehittelystä. Yrittäjää voisi jopa kutsua yrityksen sydämeksi. Startup-yrittäjällä on oltava tiettyjä ominaisuuksia, jotta hän pystyy pitkäjänteisesti painimaan yritystoiminnassa syntyvien haasteiden parissa. Startup-yrittäjältä vaaditaan esimerkiksi periksiantamattomuutta ja omaan tekemiseen uskomista.

Mitä ominaisuuksia on hyvällä yrittäjällä ja pelaajalla?

Startup-yrittäjällä ja pelaajalla on yllättäen monia yhtäläisiä ominaisuuksia, joita tarvitaan niin menestyvän yrittäjän taipaleella, kuin myös pelien pelaajana. Näitä ovat esimerkiksi:

  • Nopea reagointikyky
  • Valmis riskinottoon
  • Kyky itsenäiseen päätöksentekoon
  • Hyvä itsetunto
  • Pettymyksen sietäminen

Yrittäjän ominaisuuksia voi kehittää

Mainitut ominaisuudet ovat joillakin yrittäjillä ja pelaajilla jo luonnostaan. Joskus piirteet kehittyvät ajan saatossa. Esimerkiksi pettymyksen sietäminen saattaa kehittyä silloin, kun epäonnistuminen osuu omalle kohdalle ja tilanteeseen joutuu keksimään keinon selviytyä. Itsetunto saattaa parantua silloin, kun saa positiivista vastakaikua idealleen. Siinä voi esimerkiksi yrittäjän kohdalla auttaa yrityshautomo.

Yrityshautomo voi auttaa yrittäjää myös silloin, kun eteen tulee hetki, jolloin usko omaan ideaan saattaa horjua. Hautomo voi tarjota startup-yrittäjälle asiantuntijapalveluita yrityskaaren eri vaiheissa, kuten esimerkiksi liikeidean arvioimisesta aina pitkäjänteiseen liiketoiminnan kehittämiseen. Ulkopuolinen apu voi myös auttaa näkemään yrityksen vahvuudet ja heikkoudet eri kantilta ja siten nopeuttaa reagointia ja päätöksentekoa tarpeen niin vaatiessa.